وب سایت کیوکوشین ایچی گکی کرمانشاه

هدف این وب سایت اطلاع رسانی و آموزش کیوکوشین ایچی گکی می باشد. در این سایت کلیه اخبار و مطالب پیرامون این رشته ورزشی هیجان انگیز به دوستداران ارائه می گردد.

عبور از ترس

همیشه موفقیت یک قدم بعد از پشت سر گذاشتن ترس است. ترس باعث می شود نتوانید آنچه در توانایی دارید، انجام دهید. ترس موانعی مانند کوه می سازد.

ماهیت و هدف طریقت رزمی

ماهیت و هدف طریقت رزمی ، فراگیر و جهانی است همه ی امیال خودپسندانه ، بایستی در حرارت آتش آموزش و تمرینات سخت سوزانیده شود.

تمرینات سخت

کاراته نیاز به آموزش و تمرینات سخت و جدی دارد که نتیجتا این تمرینات قوای جسمانی را افزایش می دهد .