Home » اخبار » تصاویر مسابقات وزنی آمریکا

تصاویر مسابقات وزنی آمریکا

 

تصاویر ذیل مربوط به مسابقات وزنی آمریکا می باشد که در لوس آنجلس با حضور شیهان گورای برگزار شد.

 

Comments are closed.