Home » درباره سبک » مسابقات جهانی ژاپن ۲۰۱۷

مسابقات جهانی ژاپن ۲۰۱۷

مسابقات جهانی وزنی ژاپن ۲۰۱۷ در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ برابر با ۲۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ در توکیو برگزار شد.این مسابقات در اوزان ۷۰-، ۸۰-، ۹۰- و ۹۰+ کیلو گرم برگزار گردید و در هر وزن ۸ نفر از بهترین ها که توسط هونبو انتخاب شده اند به رقابت پرداختند.
سهمیه فایترها از قاره ها و مناطق مختلف به شرح ذیل است:
۱- دو نفر از ژاپن در هر وزن
۲- دو نفر از اروپا در هر وزن
۳- دو نفر از روسیه درهر وزن
۴- دو نفر از آمریکای شمالی بانضمام آمریکای مرکزی
۵- دو نفر از آمریکای جنوبی
۶- یک نفر از آسیا و آسیای میانه
۷- یک نفر از خاورمیانه
۸- یک نفر از اقیانوسیه
۹- یک نفر از آفریقا
لازم به ذکر است که فایتر انتخاب شده در خاورمیانه پیمان رشیدی می باشد و افتخار می کنیم که وی بعنوان تنها نماینده خاورمیانه به این دور از مسابقات اعزام گردید. که متاسفانه در دور نخست برابر حریف روسی خود Ashot Zarinyan نتیجه را واگذار و از دور مسابقات حذف گردید.

 

نتایج اوزان مختلف و جدول آنها به شرح ذیل می باشد.

جدول مسابقات در سبک وزن ۷۰- کیلوگرم:


 

جدول مسابقات در وزن ۸۰- کیلوگرم:

 


 

جدول مسابقات در سنگین وزن ۹۰- کیلوگرم:

 


 

جدول مسابقات درفوق سنگین وزن ۹۰+ کیلوگرم:

 

Comments are closed.