Home » اخبار » سمینار سالیانه نمایندگان سبک

سمینار سالیانه نمایندگان سبک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمینار سالیانه نمایندگان سبک در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۸ برگزار گردید.شرح مختصر این سمینار به شرح ذیل است.

– گزارش رئیس سبک از فعالیت های انجام شده و موضوعات مرتبط.

– ارائه گزارش نمایندگان سبک از فعالیت های انجام شده درسال جاری و پیشنهادات و انتقادات سازنده در جهت گسترش کمی و کیفی سبک.

-تدوین تقویم ورزشی در سال ۱۳۹۶

-تقدیر از ۸ نفر از نمایندگان و روسای کومیته ها که در سال جاری بیشترین فعالیت را داشته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.