Home » اخبار » انتخاب شیهان رضا بابایی به عنوان مسئول کمیته سبک های آزاد کرمانشاه

انتخاب شیهان رضا بابایی به عنوان مسئول کمیته سبک های آزاد کرمانشاه

طی حکی از سوی دکتر نصراللهی رئیس هیئت کارته استان کرمانشاه شیهان رضا بابایی به عنوان مسئول کمیته سبک های آزاد هیئت کاراته کرمانشاه منصوب گردید.

Comments are closed.