Home » شیهان علی اصغر چقامیرزایی

شیهان علی اصغر چقامیرزایی

شیهان علی اصغر چقامیرزایی متولد سال ۱۳۶۳ شمسی ، که از سال ۱۳۷۰ ورزش رزمی خود را آغاز کرده و با شرکت در سیمنارهای مختلف برگزار شده کیوکوشین با حضور چهره های جهانی مراتب پیشرفت رو طی نموده اند. ایشان چندین قهرمانی کشوری و استانی را در کارنامه خود دارد.

شیهان علی اصغر چقامیرزایی در کسوت، مربی تیم های اعزامی سبک کیوکوشین ایچی گکی کرمانشاه تا کنون چندین مقام و افتخار برای استان کرمانشاه کسب نموده اند و اکنون نیز یکی از مربیان برجسته استان و سبک ایچی گکی هستند که دارای هنرجو های فراوانی می باشند.

گالری تصاویر شیهان علی اصغر چقامیرزایی

آدرس باشگاه شیهان علی اصغر چقامیرزایی