Home » باشگاه های کیوکوشین ایچی گکی

باشگاه های کیوکوشین ایچی گکی

 

باشگاه شماره ۱ :

باشگاه فرهنگی ورزشی اهورا ، روزهای فرد ساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰ با مربیگری شیهان سیروس کیانی ( هونبو )

آدرس : بلوار شهید بهشتی، روبروی پارک زیبا جنب بانک قوامین باشگاه فرهنگی ورزشی اهورا


باشگاه شماره ۲:

باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای بسیج روزهای زوج ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ و ۱۸:۳۰ الی ۲۰ با مربیگری شیهان بابک بابایی

آدرس:شهرک ظفر ایستگاه ۳ ، پشت پاسگاه انتظامی، باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای بسیج


باشگاه شماره ۳:

باشگاه بهاران روزهای زوج ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ با مربیگری شیهان آرش کیانی

آدرس:شهرک معلم، سه راهی رودکی، باشگاه بهاران


باشگاه شماره ۴:

باشگاه جانبازان روزهای زوج ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰ با مربیگری شیهان کامران عباسی

آدرس:فرهنگیان فاز یک، بلوار امیرکبیر، باشگاه جانبازان


باشگاه شماره ۵:

باشگاه زرین روزهای زوج ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ با مربیگری شیهان علی اصغر چقامیرزایی 


آدرس:کمربندی غربی شهرک شهید نجفی جنب استخر زرین 


باشگاه شماره ۶:

باشگاه اوتانا روزهای فرد ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ با مربیگری سن سی مهدی فرشادفر

آدرس: شهرک دانش جنب کمیته امداد امام خمینی (ره) باشگاه اوتانا


باشگاه شماره ۷:

باشگاه اژدهایان روزهای زوج ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ با مربیگری سن سی احسان روشنی

آدرس: ۲۲ بهمن سی متری دوم باشگاه اژدهایان